Jak Odebrać?

  1. Zaloguj się na swoim koncie i potwierdź chęć udziału w akcji klikając: WEŹ UDZIAŁ.
  2. Podczas półfinałów oraz finałów Ligi Mistrzów i Ligi Europy obstawiaj zakłady w ofercie LIVE (min. kurs 1.85)
  3. Jeśli Twój kupon okaże się przegrany otrzymasz 50% zwrotu postawionej stawki na konto bonusowe. Maksymalnie 100 PLN.

Regulamin

  • Akcja polega na zawarciu z konta depozytowego kuponu AKO za minimalną stawkę 25 PLN na którym znajdzie się minimum jedno dowolne zdarzenie półfinałów lub finałów Ligi Mistrzów lub Ligi Europy z oferty Live z minimalnym kursem ogólnym kuponu 1,85, liczonym na moment rozliczenia. Jeżeli zakład zostanie rozliczony jako przegrany do godz. 23:59 dnia 23.08.2020 r. Klient otrzyma doładowanie konta bonusowego kwotą stanowiącą 50% stawki zakładu.
  • W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady, które zostały anulowane lub wypłacone przy użyciu mechanizmu Cash-out oraz zakłady STS Bezpieczny, zakłady użyte z wykorzystaniem środków z konta bonusowego, MaxiKombi, Superoferta i Hit Dnia, zakłady rozliczone w części lub całości przez Organizatora jako zwrot oraz zakłady zawarte z użyciem środków bonusowych z Karty STS.
  • Po spełnieniu warunków promocji Klient może otrzymać doładowanie konta bonusowego w wysokości 50% stawki na kupon. Maksymalna kwota bonusu stanowi 50 PLN dziennie. Maksymalnie w ramach Akcji Klient może uzyskać 100 PLN.
  • Akcja trwa od dnia 16.08.2020 r. od godz. 01:00 do dnia 23.08.2020 r. do godz. 23:59.
  • Uprawnione do odebrania bonusu są wszystkie osoby, które uczestniczą w zakładach wzajemnych na stronie internetowej www.sts.pl i posiadają internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych, założone zgodnie z Regulaminem Gry.
  • Bonusy zostaną przyznane najpóźniej dnia 24.08.2020 r. do godz. 23:59.
  • W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 50 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 150 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.

Nie masz konta na STS? Odbierz bonusy już teraz!

Odbieram bonusy na start już teraz